Algemene Voorwaarden

Algemeen

1. Door gebruik van de website van Spirifoon, gaat de gebruiker automatisch akkoord met deze voorwaarden.

2. Terugbetaling van geleverde goederen en diensten is uitgesloten.

3. Het is de gebruiker bekend dat voor de telefoongesprekken, sms-berichten, chat-sessies en e-coaching moet worden betaald en dat de tarieven op de website staan aangegeven. Personen beneden de 16 jaar mogen geen gebruik maken van de diensten van Spirifoon.

4. Alle adviezen die tijdens telefoongesprekken, sms-berichten, chat-sessies of e-mail coaching worden gegeven, zijn geheel vrijblijvend van aard. Voor de inhoud van de persoonlijke coaching door de consulenten is Spirifoon niet verantwoordelijk.

5.Spirifoon is geen branchevereniging maar een dienst en een netwerk van onafhankelijke consultants/specialisten. Alle aangesloten telefonische adviseurs/consulenten zijn professionals met ruime levenservaring en werken op onafhankelijke freelance basis. Vragen van medische aard zullen door de consulenten van Spirifoon niet in behandeling worden genomen.

Wijzingen van de gebruikersvoorwaarden

6. Deze gebruikersvoorwaarden kunnen te allen tijde door Spirifoon worden gewijzigd. De gewijzigde gebruikersvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing.

7. Door de website van Spirifoon na plaatsing van gewijzigde gebruikersvoorwaarden te blijven bezoeken of gebruiken, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. Spirifoon. raadt aan om regelmatig de van toepassing zijnde gebruikersvoorwaarden te bekijken.

Links naar andere Websites

8. Reclame op Spirifoon voor websites die in het bezit, onder controle of in beheer zijn van derden, kunnen koppelingen (hyperlinks) bevatten naar deze websites.

9. Spirifoon heeft de inhoud van deze websites niet onderzocht en heeft geen enkele invloed of inbreng omtrent de inhoud of andere karakteristieken van deze websites.

Geen onwettig of verboden gebruik

10. Door het gebruik van Spirifoon, is de gebruiker er automatisch aan gehouden dat de website voor geen doel wordt gebruikt dat tegen deze voorwaarden ingaat, of voor doelen die onwettig of verboden zijn.

Gebruik als communicatiemiddel

11. De gebruiker mag de website van Spirifoon op geen enkele manier aanwenden die voor de website van Spirifoon schadelijk kan zijn, de website onbruikbaar maken, deze overbelasten of schade toebrengen aan het plezier van een andere bezoeker van de website van Spirifoon.

12. Gebruikers mogen op geen enkele wijze informatie van de website verkrijgen of proberen te verkrijgen, die niet uitdrukkelijk ter beschikking gesteld is door website van Spirifoon.

Zaken die aan Spirifoon ter beschikking worden gesteld

13. Spirifoon claimt geen eigenaar te zijn van informatie die zij per e-mail, post of anderszins heeft ontvangen.

14. Er wordt onder geen voorwaarde betaald voor gegevens die u aan Spirifoon verstrekt, noch zal Spirifoon deze gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan voor de werking van de website.

Beëindiging gebruik van de website Spirifoon

15. Spirifoon kan iedereen naar goeddunken uitsluiten van dienstverlening, zonder opgaaf van redenen.

Copyright en handelsmerk

16. Op de naam van 'Spirifoon' is patent aangevraagd voor de Benelux-landen. Gebruik dan wel voeren van de naam 'Spirifoon' zonder schriftelijke toestemming, is derhalve ten strengste verboden.

17. Gebruik van de naam 'Spirifoon' zonder schriftelijke toestemming van Spirifoon zal ogenblikkelijk worden gesanctioneerd.